เกี่ยวกับเรา

KJL ตู้ไฟ รางไฟ เคเจแอล

เราคือผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “KJL” ผู้เชี่ยวชาญและเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการผลิตตู้ไฟสวิตช์บอร์ด รางเดินสายไฟ และงานโลหะแผ่นแปรรูปสั่งผลิตพิเศษ Sheet Metal Works ด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย โดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 3 ทศวรรษ ในการผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า “KJL”